AIIA >
  Table of contents
  1. 1. Správy:
  2. 2. O projekte:
  3. 3. Ďalšie informácie:
  4. 4.  

   

  Správy:

   

  O projekte:

  Existujúce softvérové riešenia na interoperabilitu (alebo automatické prepojenie na základe informačných technológií) medzi firmami alebo verejnými organizáciami sú vhodné hlavne pre veľké firmy. Chýbajú lacné, ľahko integrovateľné a adaptívne softvérové riešenia pre podporu interoperability.Jednou z možností je vytvoriť takéto riešenia nad existujúcou informačno-komunikačnou infraštruktúrou, ktorá je dostupná vo väčšine organizácií. Je to najmä elektronická pošta (email) a web. V projekte AIIA navrhujeme vytvoriť adaptívne riešenie pre podporu interoperability pomocou email komunikácie, ktorá je všadeprítomná a denne ju používa množstvo ľudí na plnenie rôznych úloh, ktoré nakoniec musia byť vykonané manuálne. AIIA môže mať výrazný vplyv na riešenie úloh interoperability, pretože nenúti užívateľov meniť softvérový pracovný nástroj (môžu používať email), takisto môžu využívať existujúcu informačno-komunikačnú infraštruktúru v organizácii ako aj rýchlo prispôsobiť platformu pre iné aplikačne závislé úlohy. 

  Ďalšie informácie:

   

  apvv-nazov-show.png

   

   

   

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core